Polityka prywatności

 • 1 Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników serwisu www.fanshome.pl, zwanym dalej sklep FANSHOME

Administratorem danych osobowych (ADO) zawartych w serwisie jest firma Football Club  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Zamenhofa 17, 81-218. NIP: 779-00-22-122, REGON: 631539294.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

 • 2 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika FANSHOME (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny) przetwarzane są przez Sprzedawcę, jako Administratora Danych Osobowych, w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla realizacji Umowy Sprzedaży.

Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych   osobowych Klientów serwisu realizując Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz wymagania wynikające z Ustawy o Ochronie Danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2014 poz.1182.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy na adres e-mail sklep@arka.gdynia.pl

 1. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz, że są prawdziwe, aktualne i kompletne.
 2. FANSHOME realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 3. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, które podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z                             
  konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu zakładania Konta w serwisie,
 4. poprzez gromadzenie plików “cookies” FANSHOME zbiera dane sesyjne w celu korzystania z witryny i serwisu. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
 5. Obok plików cookies sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę
 6. FANSHOME korzysta z platformy Google Analytics – serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik możesz zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej.
 • 3 Postanowienia końcowe

Dane osobowe pozostawione na platformie FANSHOME  nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje Użytkownikowi wgląd. Użytkownik ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Football Club sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych (ADO) zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Ochrony Prywatności FANSHOME na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu skleplaguna.pl O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

Podstawa prawna: ustawa z 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz. U. 2014 poz. 1182

Rozporządzenie MSWiA z 29.04.2004 w sprawie dok. Przetwarzania danych oraz warunków tech. I org. Dz. U nr 100 z 2004 poz. 1024

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)